جمعه 15 اسفند 1393
Friday, 06 March, 2015
image

تفاهم برای اشتراک داده‌ها و ایجاد یک هاب محلی

نشست پایانی سمینار مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطلاعات مکانی سه بعد...


image

برگزاری مراسم افتتاح همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با ک...

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح همایش مدیریت بهینه زمین و شه...


image

برگزاری مراسم افتتاح همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با ک...

«سمینار آموزشی مدیریت بهینه زمین و شهرها با اطلاعات مکانی سه بعدی» در روزهای چه...