پنجشنبه 1 آبان 1393
Thursday, 23 October, 2014
image

شهرداری تهران به عنوان دستگاه برتر اجرایی در حوزه آمار و ...

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از شهرداری تهران در همایش بزرگداش...


image

تأکید بر گسترش فناوری اطلاعات در راستای دیدگاه شهردار

معاون خدمات شهری شهردار تهران بر سیستمی کردن روندها و گسترش همکاری‌ها برای توس...


image

مروری بر رهنمودهای شهردار تهران برای ترسیم آینده سازمان

جلسه شواری معاونین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص نظارت ستادی از ساز...