يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
تأکید بر یکپارچگی مدیریت شهری در راستای چشم‌انداز تهران هوشمند

 کارگاه درس آموخته‌ها و تجارب مدیریت شهری از منظر ICT  توسط علی‌اصغر قائمی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در کنفرانس یک روزه فناوری اطلاعات در مدیریت شهری برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور دکتر جعفر حبیبی، رئیس انجمن کامپیوتر ایران، محمدباقر دشتگرد، مدیرعامل موسسه فناوران، معاونان سازمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، نگاه شهرداری تهران به مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و رویکردها، راهبردها و عملکرد کلی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تشریح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، قائمی ضمن مرور ویژگی‌ها و الزامات روی آوردن سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فناوری اطلاعات، درباره توسعه شهر تهران از سال 1270 تا کنون و تبعات گسترش جنبه‌های مختلف این شهر توضیحاتی ارائه نمود و مأموریت تهران هوشمند و چشم‌اندازهای آن را برشمرد.
ارزش‌های تهران هوشمند
وی ارزش‌های تهران هوشمند را در ارائه خدمات جامع، ارائه داده‌های باز و شفاف، توسعه پایدار و شهروندمحور و زندگی بی‌خطر و امن دانست و گفت: وجود همکاری‌های مشترک میان نهادهای مختلف دخیل در امر مدیریت شهری برای تحقق این اهداف اهمیت بسیاری دارد. عدم وجود زیرساخت‌های لازم و همچنین نبود سند بالادستی از نکاتی است که مانع شکل‌گیری درست این همکاری‌ها به صورت کامل است.
ایجاد یکپارچگی در سیستم‌ها
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در ادامه با مقایسه وضعیت کنونی شهرداری تهران به لحاظ فناوری اطلاعات با سال 84 به عدم یکپارچگی در آن دوره اشاره کرده و افزود: تجمیع داده‌ها و ایجاد یکپارچگی در سیستم‌ها، کار سنگین و پیچیده‌ای بود که تا کنون در شهرداری تهران انجام شده و حائز نظارت و حساسیت ویژه‌ای است.
وی سپس کلیه فعالیت‌های سازمان را در سه بخش فعالیت‌های درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و زیرساخت، تقسیم‌بندی کرده و درباره مأموریت‌های فناوری اطلاعات در مجموعه شهرداری گفت: مأموریت‌های شش‌گانه فناوری اطلاعات در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، شهرسازی، ایمنی و مدیریت بحران، توسعه مدیریت و هوشمندسازی تعریف شده و در این زمینه‌ها به ارائه سرویس‌های الکترونیک می‌پردازد.
در ادامه این کارگاه و با حضور کارشناسان سازمان در زمینه معماری سرویس‍‌گرا در سازمان، چگونگی اجرایی شدن سیستم‌های طراحی شده و کاربردهای معماری سرویس‌گرا توضیحاتی ارائه شد. همچنین سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ویژگی‌ها و چگونگی عملیاتی شدن آن در شهرداری تهران بر اساس نیازهای مطرح شده از دیگر مواردی بود که در این کارگاه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ گفته شد.
در انتهای این کارگاه دکتر حبیبی، اولین دوره برگزاری کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری را تجربه موفقیت آمیزی توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود که در آینده‌ای نه چندان دور، پنجره واحد ارائه خدمات شهری با همکاری همه نهادهای درگیر در مدیریت شهر تهران شکل گیرد و مسیر رو به رشد شهرداری تهران در زمینه فناوری اطلاعات همچنان ادامه یابد.

تعداد مشاهده: 520
1395/12/17 22:6:0
print