چهارشنبه 4 بهمن 1396
Wednesday, 24 January, 2018
برترین‌های نهمین دوره جشنواره ساب‌پرتال‌های شهرداری تهران

 

برترین‌های نهمین دوره جشنواره ساب‌پرتال‌های  شهرداری تهران
و ششمین دوره جشنواره ساب‌پرتال‌های محله‌های شهر تهران جشنواره ساب‌پرتال‌های  شهرداری تهران

برترین‌های جامع

نام واحد سازمانی رتبه
منطقه 8 رتبه اول جامع
مرکز سامانه مدیریت شهری 137 رتبه دوم جامع
منطقه 10 رتبه سوم جامع

 

برای سومین سال متوالی، از آن دسته از ساب‌پرتال‌هایی که حائز کسب هیچ رتبه‌ای نشده‌اند اما نسبت به وضعیت سال گذشته خود و در مقایسه با سایر ساب‌پرتال‌ها شیب رشد بیشتری داشته‌اند، تقدیر شد.

شیب رشد

نام واحد سازمانی رتبه
اداره کل دفتر شهردار  رتبه اول
منطقه 6  رتبه دوم
سازمان عمرانی مناطق  رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار محتوا حائز کسب رتبه یک، دو و سه تشخیص نداده است.

محتوا

نام واحد سازمانی رتبه
منطقه 8 قابل تقدیر

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار خدمات، حائز کسب رتبه دو تشخیص نداده است.

خدمات

نام واحد سازمانی رتبه
منطقه 8 رتبه اول
اداره کل امور مجامع و شورای سازمان‌ها رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار تجربه‌کاربری و کاربردپذیری حائز کسب رتبه یک تشخیص نداده است.

تجربه‌کاربری و کاربردپذیری

نام واحد سازمانی رتبه
منطقه 7 رتبه دوم
منطقه 1 رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار تعامل حائز کسب رتبه یک، دو و سه تشخیص نداده است.

تعامل

نام واحد سازمانی رتبه
منطقه 10 قابل تقدیر

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار طراحی حائز کسب رتبه یک و دو تشخیص نداده است.

طراحی

نام واحد سازمانی رتبه
سازمان عمرانی مناطق رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار فناوری حائز کسب رتبه یک تشخیص نداده است.


فناوری

نام واحد سازمانی رتبه
 نمایشگاه شهر آفتاب رتبه دوم
منطقه 9 رتبه سوم
 

 

جشنواره ساب‌پرتال‌های محله‌های شهر تهران

برترین‌های جامع

نام واحد سازمانی رتبه
کیانشهر شمالی رتبه اول جامع
حصار بوعلی رتبه دوم جامع
شهرک محلاتی رتبه سوم جامع

 

برای سومین سال متوالی، از آن دسته از ساب‌پرتال‌هایی که حائز کسب هیچ رتبه‌ای نشده‌اند اما نسبت به وضعیت سال گذشته خود و در مقایسه با سایر ساب‌پرتال‌ها شیب رشد بیشتری داشته‌اند، تقدیر شد.

شیب رشد

نام واحد سازمانی رتبه
مهران 4 اول
پرواز 5 دوم
مهران 5 سوم
بیمه چهارم
یوسف‌آباد پنجم
درختی ششم
رسالت هفتم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار محتوا حائز کسب رتبه یک و دو تشخیص نداده است.

محتوا

نام واحد سازمانی رتبه
کیانشهر شمالی رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار خدمات، حائز کسب رتبه یک، دو و سه تشخیص نداده است.

خدمات

نام واحد سازمانی رتبه
شهرک محلاتی قابل تقدیر

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار تجربه‌کاربری و کاربردپذیری حائز کسب رتبه یک تشخیص نداده است.

تجربه‌کاربری و کاربردپذیری

نام واحد سازمانی رتبه
نیاوران رتبه دوم
کیانشهر شمالی رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار تعامل حائز کسب رتبه یک، دو و سه تشخیص نداده است.

تعامل

نام واحد سازمانی رتبه
کوهسار 4 قابل تقدیر

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار طراحی حائز کسب رتبه یک و دو تشخیص نداده است.

طراحی

نام واحد سازمانی رتبه
والفجر رتبه سوم

 

هیئت داوران هیچ کدام از پرتال‌ها را در معیار فناوری حائز کسب رتبه یک تشخیص نداده است.

فناوری

نام واحد سازمانی رتبه
نیاوران رتبه دوم
امامزاده قاسم رتبه سوم

تعداد مشاهده: 603
1395/12/18 22:0:0
print