يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
معرفی سازمان
چشم انداز سازمان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مصصم است : 1. برای تحقق شهر الکترونیک با رویکرد شهروند مداری  2.توسعه فرهنگ استفاده صحیح از آن  3.استقرار نظام بهینه خودکار سازی شده  فرآیندها 4. مبتنی بر دانش ، ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات  5. بازویی کارآمد و مطمئن برای شهردار باشد تا شهر وشهرداری تهران بتواند،موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد .


هدف سازمان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران جهت رسیدن به چشم انداز تعیین شده اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و جهت رسیدن به این اهدف ماموریتها و برنامه های خود را تنظیم نموده است.  رضايت مشتريان درون سازماني ، رضايت مشتريان برون سازماني ،بهبود فرآيندهاي درون سازماني و برون سازماني با استفاده از IT ،بهبود مديريت اطلاعات سازمان با استفاده از IT ، كاهش هزينه هاي مديريت IT ، مديريت سرمايه هاي IT شهرداري


ماموریت سازمان

راهبری و تعیین سیاستها و خط مشی های کلان بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تهران : 1. بكارگيري فناوري اطلاعات براي ارائه بهترين خدمات الكترونيك (eServices) به شهروندان و شهرداري ، با رويكرد بهينه سازي معيارهايي مانند : سرعت ، دقت ، صحت ، قابليت اطمينان ، امنيت ، هزينه ، كيفيت .2. تدوين خط مشي ها و استانداردها ، جهت اولويت بندي سرمايه گذاريهاي شهرداري ، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، براي حصول بيشترين هماهنگي در بخش هاي مختلف .  3.تحقيق و توسعه در حوزه ICT براي ايجاد راهكارهاي جديد سازماني و شناسائي فرصت هاي بالقوه ، به منظور پاسخگوئي به نياز شهر و شهروندان و بهبود كارائي و اثربخشي فرآيندهاي شهري با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات . 4.  تامين ، هماهنگي و بكارگيري زير ساخت مناسب براي پشتيباني از خدمات الكترونيك با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات . 5. ايجاد ارتباط و مشاركت علمي ، تحقيقاتي و اجرائي در زمينه ICT با ساير مراكز دانشگاهي ، سازمانها و شركتهاي مرتبط براي بهبود و ارتقاء سطح دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري . 6.  ايجاد ، بروز رساني و نگهداري بانكهاي اطلاعاتي و پردازش آمار و اطلاعات مورد نياز شهرداري در زمينه مديريت شهري از طريق بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مناسب .


منشور اخلاقی

انجام وظايف، همراه باکارآئي و اثربخشي لازم در قالب قوانين و مقررات سازمان و شهرداري تهران را با جديت پيگيري ميکنيم. : 1. صداقت، صميميت، شکيبائي و خوشروئي توأم بابرخورد مسئولانه نسبت به مراجعين از شاخص هاي رفتاري ما خواهد بود. 2. زمان گوهرگرانبهاست و براي وقت خود و مردم ارزش قائليم و از تاخير در امور پرهيز ميکنيم. 3.  استفاده از فناوري روز وخدمات مجازي، به منظور ارائه روز آمدترين خدمات الکترونيکي در سطح استانداردهاي جهاني به مشتريان را با جديت دنبال ميکنيم. 4. براي ارتقاء دقت، صحت، کيفيت و سرعت ارائه خدمات به مشتريان درسايه مشارکت جمعي، کار گروهي و اصلاح روشهاي انجام کار تلاش ميکنيم. 5. رمز موفقيت سازمان درگرو رضايت مشتريان است و هنگام ارائه خدمت، وجدان کاري و انضباط اداري راسرلوحه کارخود قرار ميدهيم. 6. تفاهم و اعتماد بين همکاران و مراجعين اصل اساسي است و از هيچ کوششي دراين زمينه، دريغ نخواهيم کرد. 7. پيشرفت امري است دائمي، هيچ گاه خود را بهترين نميدانيم و چنين نگرشي را مانع بهبود مستمر فردي و سازماني ميدانيم. 8. تلاش ميکنيم در جهت شناسايي نيازها و انتظارات منطقي مشتريان و رفع و تأمين آنها برآئيم. 9. ما بر اين باوريم که برخورد کارکنان سازمان در هنگام ارائه خدمت، درگفتار و رفتار مشتريان اثرگذار بوده و از اين رو وجود فرهنگ پاسخگوئي به مراجعين را از بسترهاي تعالي سازمان ميدانيم


خط مشی کیفیت

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ارائه کننده خدمات ICT برای مناطق شهرداری و واحدهای تابعه آن، خط مشی کیفیت خود را در راستای برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردISO9001:2000 و در راستای خط مشی کلان شهرداری تهران و در قالب اهداف زیر بیان می نماید: 1. ایجاد زیر ساختهای مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان و زیر مجموعه شهرداری تهران، در راستای تحقق شهر الکترونیک و براساس رویکرد شهروند مداری . 2. توجه به نگرش استراتژیک به سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در راستای بهره گیری از تکنولوژی، به منظور تأمین بستر مناسب خدمات رسانی شهرداری به شهروندان. 3. گسترش تحقیق و توسعه در حوزه ICT برای دستیابی به راهکارهای بهینه، به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود در حوزه مدیریت شهری. 4. بهبود مستمر فرآیندهای سازمان به منظور افزایش اثر بخشی در سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به بهره وری بیشتر. 5. ایجاد و گسترش ارتباط و مشارکت علمی، تحقیقاتی و اجرائی، در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با مراکز دانشگاهی و سازمانهای مجرب، در راستای ارتقاء سطح دانش سازمان، به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان. 6. بستر سازی اطلاعاتی یکپارچه شهری جهت تسهیل تصمیم گیری های استراتژیک و عملیاتی در سطح شهرداری تهران. 7. ارتقاء سطح دانش و آگاهی نیروهای سازمان، مناطق شهرداری و واحدهای تابعه برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان سازمان . 8. دستیابی به اهداف فوق تنها با تلاش بی شائبه و متعهدانه همه همکاران میسر خواهد شد و تمامی همکاران، متعهد ومسئولند که برای دستیابی به اهداف فوق صبورانه و بی وقفه تلاش نموده و با معاونت آمار، برنامه و بودجه که به عنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت معرفی شده است همکاریهای لازم را بنمایند.