يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
معرفی مدیر عامل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد فرجود

 

تحصیلات : دکتری مدیریت استراتژیک

 

تلفن تماس : 84160000