يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
تاریخچه سازمان
سازمان از سال 1347 با عنوان طرح مکانوگرافي ایجاد شده بود، و در سال 1351تبديل به اداره کل آمار و مکانوگرافي شد و اين اداره از سه قسمت مکانوگرافي، آمار و خدمات عمومي تشکيل گرديد و اولين كامپيوتر (IBM360) نصب وراه اندازي شد. در سال 1353 با توجه به روند گسترش حجم كاري اداره مذكور به خيابان شريعتي انتقال يافت و در سال 1354 نيز اداره كل به سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري پايتخت تغيير نام يافت. در سال 1355 تجهيزات كامپيوتري ارتقاء يافته و مدل IBM370 جايگزين شد. در آن مقطع این اداره داراي يك معاونت مالي و اداري و دو مديريت سيستمها و داده آمايي بوده است.
بهره برداران عمده از خدمات این اداره، معاونتهاي مالي و اداري شهرداري تهران و مناطق و ادارات ذيربط بودند . درسال 1356با مكانيزه نمودن سيستمهاي راهنمايي و رانندگي كه در آن مقطع زماني وابسته به شهرداري تهران بود، حجم كار وسيعي ايجاد گرديد.
سيستمهاي ايجاد شده شامل : تخلفات، شكايات، جرائم، وصول، چاپ و نگهداري صدور گواهينامه، سيستم پوئن منفي، حقوق كارمندان و كارگران شهرداري، حقوق كاركنان شركت واحد شهرداري، كسب و پيشه، عوارض نوسازي، طبقه بندي مشاغل كارگري بوده است. از سال 1359 برنامه ريزي جهت ارائه خدمات Online در سازمان صورت گرفت و متعاقب آن خدمات سيستمهاي تخلفات و جرائم بصورت Online در شهرك آزمايش و برخي مناطق راهنمايي و رانندگي با استفاده از خطوط Leased به مراجعين ارائه مي شد. ارائه خدمات Online بسرعت افزايش يافت و بتدريج سرويسهاي Online در مناطق شهرداري و مناطق پستي نيز به شهروندان ارائه سرويس مي نمود.
اولين اقدام جهت استقلال سازمان در سال 1367 صورت پذیرفت .
پس از طي مراحل لازمه در تاريخ خرداد سال 1371 تحت نام" سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري تهران" بعنوان يک سازمان مستقل وابسته به معاونت هماهنگي وبرنامه ريزي شهرداري شكل گرفت.
به موجب ماده 5 اساسنامه هدف سازمان ايجاد بانك هاي اطلاعاتي بمنظور استفاده در برنامه ريزي شهري و ارتقاء كمي و كيفي سيستمهاي موجود مورد نياز شهرداري با استفاده از خدمات كامپيوتري بوده است. سازمان مجاز به هرنوع عمليات مالي و بازرگاني اعم از واردات، صادرات، خريد، فروش و استفاده ازتسهيلات بانکي در چهارچوب قوانين موضوعه و مقررات عمومي کشور جمهوري اسلامي ايران و رعايت آئين نامه هاي مالي و معاملاتي داخلي مصوب بوده و طبق ماده 7 اساسنامه خدمات خود را در محدوده شهر تهران عرضه خواهد داشت و دربهره گيري از خدمات سازمان، شهرداري تهران و واحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته از اولويت برخوردارخواهند بود. سال 1371، سال استقلال مالي سازمان ناميده شده است و همزمان تحولاتي از نظر فعاليتهاي بازرگاني و فني و مديريتي ايجاد شد. در سال 1372 ايجاد بانك اطلاعات املاك شهر تهران كه در نوع خود بي نظير بوده است آغاز شد و همچنين ارائه خدمات مجموعه سيستمهاي خودرو شامل بانكهاي اطلاعاتي خودروها و شماره گذاري، تخلفات، شكايات، گواهينامه و عوارض خودرو در سطح نقاط مختلف شهر گسترش يافت.
در راستاي تحقق بيشتر اهداف بازرگاني و برآوردن نيازهاي انفورماتيكي شهرداري، از اوايل دهة 70 تحولات اساسي در نحوة ارائة خدمات بوجود آمد. اين تغييرات مصادف با تحولات انفورماتيك در دنيا بود. با استفاده از كامپيوترهاي شخصي مجموعه سيستم‌هاي مورد نياز معاونت مالي و اداري و مناطق تحت عنوان سيستمهاي دهگانه و سيستم صدور پروانه شهرسازي براي معاونت شهرسازي مناطق توليد و با راه اندازي شبكه‌هاي محلي اين سيستمها عملياتي گرديد و به تدريج سيستمهاي موردي مختلفي نيز راه اندازي شد.
در راستاي همگامي با گستردگي استفاده از كامپيوترهاي شخصي، زمينه سازي براي يكپارچه سازي سيستمها و استفاده بهينه از تجهيزات در دستور كار سازمان قرار گرفت. از سوي ديگر، تغييرات در نحوه ارائة خدمات، لزوم ايجاد تحولات اساسي در ساختار مديريت سازمان را نيز سبب شد. در سال 74 پروژه پام (پروژه اتوماسيون مناطق و ستادهاي شهرداري) با هدف كاهش مشكلاتي از قبيل يكپارچه نبودن نرم افزارها، تنوع تجهيزات، كند بودن سرعت گردش كار و همچنين كمبود اطلاعات و آمار مديريتي جهت برنامه‌ريزي شكل گرفت. سالهاي 74 و 75 را مي‌توان نقطة عطفي قلمداد نمود و در اين سالها بوده است كه سازمان به عنوان متولي انفورماتيك شهرداري تهران مطرح و برنامه‌ريزي كلان IT را در دستور كار داشته است. پروژه پام را شايد در زمره پروژه هاي در سطح ملي ناميد که در آذر ماه سال 74 پس از تصويب طرح كلي، شروع به كار نمود. اغلب فعاليت‌هاي اين پروژه كه منجر به تهيه محصول انفورماتيك گشته است تا كنون در مرحلة بهره برداري مي‌باشد. همكاري با پيمانكاران در سالهاي مذكور به منظور ارتقاء توان اجرايي و تأمين كارشناسان متخصص و ماهر جهت جايگزيني پيمانكاران در صورت لزوم و همچنين هدايت پروژه‌ها از نظر فني جزء اهداف اصلي سازمان بوده است. اركان اصلي اين سازمان را چهار معاونت و يك مركز تشكيل داده بود:
1-معاونت پشتيباني: ارائة خدمات پشتيباني و راهبري سخت افزار و نرم افزار
2-معاونت مهندسي محصول: مسؤول توليد، توسعه و نگهداري و به‌روزرساني محصولات انفورماتيك، شكبه و فناوري اينترنت
3-معاونت آمار و اطلاعات: مسؤول جمع‌آوري ، تدوين و استنتاج آمار شهرداري و حفظ و نگهداري بانك‌هاي اطلاعاتي
 4-معاونت مالي و اداري: امور مالي، فروش، اداري و تدوين سياست‌هاي مالي
5-مركز اطلاعات مديريت: كه تحت نظارت مستقيم مديريت عامل بوده است.
نگرش به عملكرد سازمان تا سال 82 نمايانگر روند حركت و رشد سازمان كه لازمة سازمانهاي پويا و بويژه سازمانهاي انفورماتيك مي‌باشد را نشان مي‌دهد و همگامي سازمان با روند سريع تغييرات و تحولات در دنياي انفورماتيك به خوبي مشهود بوده به طوريكه به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه جزء سازمانهاي برتر كشور بوده است. از سالهاي 82 و 83 تغييراتي در نحوة تأمين خدمات بوجود آمد.
اكثر خدماتي كه به صورت پيماني صورت مي‌گرفت به پرسنل سازمان منتقل و انجام امور به صورت اماني ادامه يافت. مطرح شدن اهداف آرماني دولت الكترونيك، بحث شهرداري الكترونيك با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهرداري را در دستوركار قرار داد و بر اين اساس، نياز تدوين طرح جامع ICT شهرداري تهران عنوان گرديد. همزمان به منظور ساماندهي امور فناوري سيستمهاي اطلاعاتي شوراي آمار و انفورماتيك شهرداري تهران بوجود آمد. اين شورا تدوين طرح مذكور را بر عهدة سازمان قرار داد و طرح جامع ICT شهرداري تهران تهيه و ارائه گرديد.
در سال 83 پيشنهاد تغيير نام سازمان به "سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران" مطرح و در هيئت مديره و شوراي اسلامي شهر تهران تصويب گرديد.
 در اواخر سال 84 با تغيير مديريت سازمان، بازنگري چارت تشکيلاتي و متعاقب آن و طرح طبقه بندي مشاغل سازمان با هدف قانونمند کردن و يکسان سازي پرداخت در دستورکار قرارگرفت دراين چارت تشکيلاتي 11 معاونت تعريف شد وهرمعاونت داراي چند اداره و ادارات نيز داراي دواير زير مجموعه مي باشند. چارت تشکيلاتي سازمان ، اهداف و شرح وظايف هر معاونت و ادارات و دواير مربوطه از طريق چارت تشکيلاتي قابل ملاحظه است.
پرداختن به زيرساخت با توسعه شبكه WAN و گسترش آن تا سطح نواحي از فعاليت‌هاي زيربنايي سازمان است كه هم اكنون در حال تكميل است و ايجاد سامانه هاي خدمات شهري 137 و 1888 به منظور ارتقاء توان لازم براي تسريع و پيگيري ارائه خدمات به شهروندان در راستاي پايبندي به اصول شهروند مداري از خدمات سال جاري اين سازمان محسوب مي‌شود.
پس از مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرتهران مورخ 5/9/1386 ، شهرداری تهران ملزم به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک  به منظور کاهش تصدی گری و تجقق شهر و دولت الکترونیک ، تامین رضایت شهروندان و افزایش بهره وری در خدمات شهرداری تهران به شهروندان گردید که پیرو آن موسسه فناوران شهر تهران تاسیس و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران که به عنوان یکی از سهامداران اصلی آن نیز می باشد ملزم به پیاده سازی ، راه اندازی و مکانیزه نمودن دفاتر گردید .   
در اسفند ماه سال 87 پس از بخشنامه شورای محترم شهرتهران مبنی بر ادغام اداره کل مخابرات و شرکت پردازش و برنامه ریزی شهرتهران در سازمان ، ساختار سازمانی تغییر یافته و معاونتی با عنوان اطلاعات مکانی ایجاد شد و علاوه بر اين ، معاونت سخت افزار و اداره کل مخابرات سابق در یکدیگر ادغام شده و معاونتی با عنوان معاونت مخابرات و الکترونیک ایجاد گردید .
همچنین در مهر ماه سال 88 پس از بخشنامه شهردار محترم تهران مبنی بر برون سپاری تعدادی از فعالیتهای سازمان ، مجددا ساختار سازمانی تغییر و ساختار کنونی پیاده سازی گردید . برقراري ارتباطات في مابين كليه ساختمان هاي شهرداري از طريق فيبر نوري يا وايرلس ،‌ راه اندازي اتوماسيون آموزش و اتوماسيون اداري به صورت يكپارچه جهت كليه واحدهاي شهرداري تهران و اجراي پروژه برق اضطراري (UPS) به منظور كليه ساختمان هاي شهرداري تهران از اقدامات اساسي صورت گرفته در اين دوره مي باشد.
 ايجاد پرتال شهرداري تهران ، وراه اندازي خدمات الکترونيکي E-Services قدم بلندي درراستاي شهرداري الکترونيک بوده و تاکنون دوبار در سطح ملی، جشنواره انتخاب برترین وب گاه های دولتی برگزار شده است و در هر دو بار شهرداری تهران رتبه نخست ملی را کسب نموده است. این سازمان درچارچوب برنامه اي هدفمند که دردست اجراء دارد اميدواراست درامر خدمات رساني به شهروندان مثمر ثمر باشد.