جمعه 29 شهريور 1398
Friday, 20 September, 2019
سـامـانـه کـاوشگـر تهــران

سامانه کاوشگر تهران، با هدف ارائه سرویسهای مکانمحور به شهروندان بر پایه اطلاعات معابر و اماکن راهاندازی شد. اين سامانه داراي امکاناتي از قبيل مکانيابي، مسيريابي، جستجوي اماکن، ثبت اطلاعات بر روي نقشه است. این سامانه از بانک اطلاعاتی مکانمحور شهر تهران استفاده کرده و بهروزرسانی اطلاعات بوسیله شهرداري بر روي اين بانک در اين سامانه تاثير مستقيم خواهد داشت.

دستاوردهای پروژه تا کنون آموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله 

تعریف مسئله

نيازهاي ضروری ارائه سرويسهاي مکاني در درگاه اينترنتي شهرداري تهران
مطابقت این سامانه با سایر شهرهاي بزرگ جهان بیشتر با نام City Search

اهداف

ايجاد Web GIS اينترنتي شهرداري تهران
ارائه اطلاعات گردشگري شهری به شهروندان
دسترسي سريع شهروندان به اطلاعات نقشهاي برای شناسايي شهر به منظور کاهش ترددها براي يافتن خدمات.
 

 شیوه فنی حل مسئله

سکوي بانک اطلاعات جغرافيايي اين سامانه بر روي سکوي Smallworld طراحي و پيادهسازي شده و از ماژول Smallworld Internet Application Server برای توليد سرويسهاي تحت وب استفاده شده است

 نتایج مورد انتظار

ارائه سرویس و سامانهای کاربر پسند
راهاندازی اولین سامانه اطلاعات مکانیابی شهرداری بر روی اینترنت

 آموخته ها و تجارب کسب شده

توليد سرويسهاي مکاني تحت وب در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران

 

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

دسترسی شهروندان تهرانی و گردشگران به اطلاعات نقشهای تهران بر روی اینترنت
ایجاد تجربه Web GIS  در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
افزودن سرویس مکانی به درگاه اینترنتی شهرداری تهران


تعداد مشاهده: 5139
print