شماره های پیشین نشریه
نشریه شماره 77-78 شهرنگار
image
عنوان نشریه: رصد کیفیت زندگی در شهر تهران
تاریخ انتشار: تیر و شهریورماه 95 تعداد صفحات: 105

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 75-76 شهرنگار
image
عنوان نشریه: نظام آمار و اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: اسفند 94 و اردیبهشت 95 تعداد صفحات: 125

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 73-74 شهرنگار
image
عنوان نشریه: توسعه و احیای مرکز تاریخی شهر تهران
تاریخ انتشار: آبان و دی 1394 تعداد صفحات: 130
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.
نشریه شماره 72 شهرنگار
image
عنوان نشریه: مدیریت زمین
تاریخ انتشار: مرداد 1394 تعداد صفحات: 85
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.
نشریه شماره 70 و 71 شهرنگار
image
عنوان نشریه: شهر و شهرداری الکترونیک
تاریخ انتشار: بهمن 1393 و اردیبهشت 1394 تعداد صفحات: 118
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.