چهارشنبه 4 مرداد 1396
Wednesday, 26 July, 2017
معرفی مدیر عامل

 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر قائمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : ghaemi@tehran.ir

تلفن تماس : 84160000