دوشنبه 3 مهر 1396
Monday, 25 September, 2017
معرفی مدیر عامل

 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر قائمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : ghaemi@tehran.ir

تلفن تماس : 84160000