جمعه 3 آذر 1396
Friday, 24 November, 2017
معرفی مدیر عامل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد فرجود

 

تحصیلات : دکتری مدیریت استراتژیک

 

تلفن تماس : 84160000