چهارشنبه 28 شهريور 1397
Wednesday, 19 September, 2018
برای دومین سال متوالی توسط سازمان فاوای شهرداری تهران دریافت شد
گواهینامه ISMS برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS بر اساس استاندارد 27001:2013 ISO در مرکز داده سازمان فاوای شهرداری تهران انجام شد و این سازمان برای دومین سال متوالی موفق به تمدید این گواهینامه برای استاندارد سیستم‌های امنیتی خود شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، به دلیل برگزاری موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سال اول، بدون هیچ گونه عدم انطباق و همچنین به دلیل پیشرفت در توسعه این سیستم که منجر به بروز نقاط قوت در زمینه‌های مختلف شده، گواهینامه ملی سازمان فاوای شهرداری تهران برای یک سال دیگر تمدید شد.
این ممیزی با هدف انطباق فرآیندها با الزامات استاندارد و اثربخش بودن استقرار سیستم و بهبود مداوم در مرکز داده شهرداری تهران و حوزه‌های مختلف شبکه و امنیت، نرم افزار، منابع انسانی و آموزش در این سازمان انجام شده است.
از جمله مزیت‌های به‌کارگیری این استاندارد می‌توان به شناسایی مخاطرات به صورت سیستماتیک، حفظ و ارتقای محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات و در نتیجه بهبود مداوم کسب و کار و ایمن سازی کلیه دارایی‌ها و سرویس‌های مرکز داده شهرداری تهران اشاره کرد.
مرکز داده شهرداری تهران در مواجه با پیچیدگی‌ها و رشد سریع سیستم‌های اطلاعاتی و با حجم بسیار عظیمی از دارائی‌ها و اطلاعات نیاز به ارزیابی و تحلیل ریسک‌های امنیتی مبتنی بر چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی دارد تا بتواند اجزای امنیتی را تشریح کرده و سیستم امنیتی انعطاف پذیر، توانا، قابل اجرا، امن در برابر مخرب‌های بیرونی، داخلی و انواع تهدیدهای محیطی طراحی نماید.
بنابراین سازمان فاوای شهرداری تهران با استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS در مرکز داده شهرداری تهران، گام دیگری در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای امنیت شبکه‌های شهرداری و تمامی سرویس‌های آن برداشته است.

 1397/6/26 14:26:0
print