راه‌های ارتباطی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
 

تماس با ما

  آدرس: خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، پلاک 563

تلفن: 84160000

روابط عمومی : 84169004

معاونت سرویس‌های شهروندی : 84169257

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری : 84169238

معاونت شبکه و امنیت : 84169202

معاونت راه کارها و خدمت نرم افزاری : 84169240

معاونت مالی اداری : 84169264

معاونت مشتریان و فروش سازمانی: 84169520

معاونت اطلاعات مکانی : 84169566

مرکز آمار و رصد شهری : 84169940

مرکز تهران هوشمند : 84169837

حراست سازمان : 84169016

 

دورنگار: 84312111

کدپستی: 1597713111

پست الکترونیک: info.tmicto@tehran.ir