برگزاری جلسه‌ی ویژه‌ی شورای مدیران فاوای شهرداری تهران

image

صبح امروز بیست و هشتم دی ماه، جلسه‌ی ویژه‌ی شورای مدیران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این جلسه، گزارشی از عملکرد چهارساله مدیریت سازمان ارائه شد و محمد فرجود از همکاری مجموعه مدیران سازمان قدردانی و این همکاری را عامل به ثمررسیدن بسیاری از برنامه‌های تهران هوشمند عنوان کرد.
بر اساس این گزارش مدیران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در جلسه ویژه‌ی شورای مدیران به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص روند عملکردی سازمان پرداختند.

14001028001-220118133996
14001028001-220118133996
14001028002-220118133997
14001028002-220118133997
14001028003-220118133998
14001028003-220118133998
14001028004-220118133999
14001028004-220118133999
14001028005-220118133901
14001028005-220118133901
14001028006-220118133912
14001028006-220118133912
1400/10/28 01:38:00 ب.ظ
print